Flevolandse boeren hebben een bijzondere ansichtkaart in de bus gekregen. Geen vakantiegroet, maar een kaart met een oproep om de oogst veilig te laden en te vervoeren. De afzender is het Vervoerberaad Flevoland, een overlegorgaan van alle Flevolandse gemeenten, Rijkswaterstaat en de provincie Flevoland. De ansicht-actie luidt de start in van de verkeerscampagne in Flevoland die gericht is op veilig verkeer in de oogstperiode.