Voor de jaarlijkse themabijeenkomst verkeersveiligheid ontwerpt SHERPA sinds 3 jaar de uitnodiging. Opdrachtgever is de provincie Flevoland.